Krátký výlet do psychiky řidiče a do krajiny kolem vozovky

Film DVD, celkový čas 62 minut
850 Kč
Skladem
Film o psychofyziologických a psychických faktorech, které rozhodují o tom, jak bezpečně řidič zvládá vozidlo a zejména situace, do nichž se v silničním provozu dostává. Součástí filmu je i psychotest, na kterém si diváci mohou ověřit některé důležité rysy osobnosti. I. kapitola "Řidič a smysly" ukazuje, proč ne vždy bývá smyslové vnímání spolehlivé, jak se vytváří řidičská zkušenost, a zároveň se zabývá faktory, které smyslové vnímání nepříznivě ovlivňují -- počínaje prostředím ve vozidle přes únavu, emocionálně vypjaté spory až po alkohol a drogy. II. kapitola "Řidič a osobnost" se zabývá inteligencí a citovou vyzrálostí, které utvářejí osobnost řidiče. Na stylu jízdy ukazuje šest hlavních osobnostních skupin, s nimiž se lze v provozu setkat -- včetně jejich náchylnosti k dopravním přestupkům a nehodám. III. kapitola "Řidič a ostatní" rozebírá pravidla provozu z pohledu psychologie a důležitost předvídavosti vůči jednání druhých. Na zkušenostech dokládá, jak zájmy jednotlivých skupin za volantem mohou působit proti bezpečnosti provozu, a zabývá se i specifickými rysy skupiny řidičů z povolání.
Kód Kód: 37111
Kategorie: Vyukové pomůcky pro autoškoly
Zpět do obchodu