Podpora

Na stránce zákaznické podpory vám nabízíme ke stažení naše softwarové produkty a další informace.

 

Autoškola Testy Demo 3.0 (17,7 MB)

Autoškola Testy Demo 3.0 je multiplatformní software (Windows, Mac OS X, Linux), který nahrazuje předchozí bonusový CD-ROM Testy 2010. Je ke stažení zdarma včetně návodu, požadavků na operační systém a počítač. Umožňuje první seznámení s touto aplikací, rozsah otázek, z nichž sestavuje testy, je však omezen a neumožňuje průběžnou aktualizaci obsahu a aplikace. Plnou verzi získáte vyplněním registračního čísla, které získáte zdarma při koupi kterékoli nové autoškolské učebnice Vogel, nebo si jej můžete koupit v oddíle Učebnice a testy na těchto webových stránkách. Pokud jste byli uživateli předchozích verzí 2.4 a 2.4 (1. 6. 2010), doporučujeme odinstalovat je a přejít na verzi 3.0, protože k verzi 2.4 už od podzimu 2010 nejsou k dispozici další aktualizace.

Autoškola Plus - Konstrukce a údržba osobního automobilu v otázkách a odpovědích (300 MB)

Multiplatformní program (Windows, Apple, Linux) pro domácí přípravu žáků k ústní zkoušce obsahuje všech 25 otázek z konstrukce a údržby pro skupinu B a zároveň odpovědi na ně zpracované formou krátkých filmových sekvencí se zvukovým komentářem a stručnými texty. Pro aktivaci programu potřebujete registrační číslo, které je součástí učebnice Autoškola 2011 - Bonus Edition. Nebo si jej lze koupit samostatně na těchto webových stránkách v oddíle Učebnice a testy.

Autoškola 2012 - změny

Seznam změn v učebnici Autoškola 2011, k nimž došlo po posledním vydání knihy a které nabývají účinnosti od 1. 1. 2012.

Otázky z konstrukce, údržby a ovládání vozidla

Přehled otázek pro ústní zkoušku z konstrukce, údržby a ovládání vozidla pro všechny skupiny řidičských oprávnění

Pro zájemce o dopravní výchovu

V příloze ke stažení najdete PDF průvodce pracovními sešity určenými především pro dopravní výchovu dětí v 1. a 2. třídě základní školy.

Zpět do obchodu